Thursday, October 23, 2008

Belladonna Trackers hottips 1


SÅ HÄR RAMMAR DU EN GRIND


1. Identifiera grindens svagaste punkt.
Stället där låset sitter är vanligtvis en mest sårbara punkten. En del grindar saknar emellertid lås och öppnas och stängs i stället med hjälp av en elmotor eller magnet, grindar av denna typ bör snarare "knuffas" upp en rammas.

2. Sikta på den svagaste punkten.
Försök backa på grinden om möjligt- att träffa den med fronten kan skada motorn allvarligt.

3. Accelerera till en hastighet av 50-70 km/tim
Alltför höga hastigheter riskerar att åsamka bilen onödiga skador. Håll på gasen hela vägen igenom. Överväg hur mycket utrymme du behöver för att hinna svänga eller stanna efter det du har brutit igenom grinden.

4. Huka dig ner precis innan kollisionen om du är på väg mot en extremt hög grind.
Det finns risk för att vindrutan krossas och att delar av grinden trycks in genom den.

5. Undvik stolpar som är nerslagna i marken
Dessa riskerar att böjas istället för att brytas och sen skrapar underredet på din bil försätta den ur körbart skick.

6. Upprepa proceduren om du inte lyckades bryta igenom grinden vid första försöket

Lycka till//BellaDonna Trackers

No comments: