Friday, November 28, 2008

Bang, bonk & crash
Belladonna gillar och tappa greppet...Friends, ses om ett par timmar i mörkret.
//P.Belladonna