Friday, January 16, 2009

Somewhere between heaven and hell

Beyond the obvious, challaging the rules of perception in search for heaven.BellaDonna är inte en klubb eller ett gäng galna motorintresserade pojkar. Belladonna är ett tillstånd, ett tillstånd där traditionella värderingar tonar bort och nya världar växer fram. Belladonna är en resa bortom det självklara in drömmarna och fantasins värld, långt bortom alla föreställningar som låser våra sinnen. Fult blir fint, mörkt blir ljust... can you see it?

//P.Belladonna

1 comment:

Anonymous said...

Yes..i can see it, its a miracle..