Sunday, March 8, 2009

Just another saturday
Fullspäckat schema för Belladonnorna. 08.00 avresa från Stockholm mot Strägnes 08.45 Fika på Statoil 09.07 Lajja i en bajja majja 10.00 Bytt e bytt i en låda långt ut på landet 17.09 Täta i pluskan raka spåret till rock and bowl på söder 18.00 Barbque och heavy balls on fire, spicat med lite surfers pop 23.08 raka spåret ut i viktlöshetens universum.

//P. Belladonna mayby gay just for a day.

No comments: