Monday, April 20, 2009

I röven på en rektor


Bdt tog igår emot rektorn på konstfacks rektum. Den var fylld som en nystoppad julkalkon. Bdt har nu anmält sig att rensa i skiten och frigöra herren från sin politiska förstoppning.

OBS! PRESSSTOP!
BDT ska i dagarna arrangera ett seminarie om konstens möjligheter och gränser. Enligt ett förslag från regeringen så ska all konst numera registreras på ett speciell anti-artist departement, då det har bevisats att terrorister har utnyttjat konstens frityglade värld.
Kreativa krafter tycker däremot att konstens enda existensberättigande funktion är att överträda regler och lagar för att på ett dekonstruktivt och konstitutivt sätt utmana och utveckla samhället. Samma krafter tycker också att en konstnär ska kunna råna banker eller strypa getter om han kan berättiga sin handlingar med konstruktiv idé. Länder i krig har rätt att döda för att försvara sin demokrati men Sveriges enda riktiga frihetskrigare, konstnären kan inte ens måla om en tunnelbana utan att hamna i polemik med det korrupta rättssamhället. Politikerna skyddar sina egna privata intressen och den modell som gynnar dem vilket sedan länge har lämnat de grundläggande värderingar som "underifrån" skapar ett demokratiskt samhälle.

//P: Belladonna is hands on,or in..

No comments: