Wednesday, April 8, 2009

SOKOL 1000


1000cc av ren polsk ondska. 1940tal isch.
//R.Belldonna, kapten på din oceankryssare.

No comments: