Friday, May 22, 2009

Life is a shitty buissness but someone have to DO IT


12:00 Konstfack utställning på Telefonplan

//P. Belladonna bra konst hör hemma på kåken.

No comments: