Friday, May 29, 2009

Licence for men

Detta är det enda körkortet värt en Belladonna, "Fedaration intenationale motocycliste". Detta "kort" är det enda du kan bli av med om du kör för...långsamt!

Ps. Alla hårda pojkar med ett sånt kort har tillgång till viprummet på Bdts nya klubb nästa vecka.

//P.Belladonna kan räkna till 100

No comments: