Thursday, September 10, 2009

New magazine

Speedway Racing är en tidning om enbart speedway. All världens speedway i allmänhet och svensk speedway i synnerhet. Tidningen utkommer med åtta nummer om året (start mars 2010) där ett inledande nummer utges i september 2009.
​ Tidningen kommer i första hand att säljas på arenor, genom personliga ombud, samt i de orter (med intilliggande orter) där speedway bedrivs.
Speedway Racing ska bli den ledande tidningen om svensk och internationell speedway, och en självklar vän till alla speedwayentusiaster i Sverige. En vän som kommer hem till dig åtta gånger om året, som besöker dig på en speedwaybana under säsongen eller dyker upp i en butik i ditt område.
​Speedway Racing ska fokusera på det roliga och mest intressanta inom speedwayen. Att det sker olyckor vet vi, så det kan kvällstidningarna fortsätta att skriva om. I Speedway Racing ska du få de djupgående reportagen, de annorlunda vinklarna, de bästa bilderna och den mest kompletta faktan. Tidningens fokus kommer att ligga på papperstidningen och vår hemsida www.speedwayracing.se kommer enbart att fungera som en informationssida om tidningen..

//P.belladonna is back, with a boner that will scare a pluton of chickens

No comments: